Skip to main content
Winkelmand is leeg

1: Privacybeleid Medicovi

Medicovi geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

2: Over deze privacyverklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Medicovi. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken zoals hieronder vermeld.

3: Identiteit en Contactgegevens van de onderneming

Medicovi: vestigingsadres en correspondentieadres
Vogelakker 88
1349EM Almere
Nederland

Eigenaar: Simon Kloostra

Telefoon (036) 2340 771

Email info@medicovi.nl 

Website: https://medicovi.nl 

IBAN rekeningnummer: NL60ABNA0554030209 (BIC: ABNANL2A)

KvK-nummer: 51756854

BTW-nummer: NL001665938B18

Contactpersoon voor privacyzaken: Simon Kloostra

4: Waarom slaan wij uw gegevens op?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de bestellingen of informatieaanvragen die u doet via onze website.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld van de Belastingdienst. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Medicovi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van jouw bestelling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Medicovi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft de volgende consequenties: Zonder uw NAW gegevens kunnen wij uw bestelling niet verzenden. Uw emailadres en telefoonnummer hebben wij nodig voor de communicatie rond uw bestellingen en informatieaanvragen. Als wij deze niet zouden hebben kunnen wij geen contact met u opnemen en u niet informeren over zaken als de voortgang van uw bestelling en verzending.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens en worden volledig anoniem geregistreerd.

In voorkomende gevallen kan Medicovi op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

5: Welke gegevens slaan wij op

Als u een bestelling doet vragen wij de volgende gegevens op en slaan die op ten behoeve van uw bestelling:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Als u een aanvraag doet via ons contactformulier dan vragen wij alleen uw naam en emailadres op.

Verder slaan wij serverlog bestanden op met de volgende informatie:

 • Browser type en browserversie
 • Besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek
 • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen. De basis voor gegevensverwerking is dat gegevens kunnen worden verwerkt om een ​​contract uit te voeren of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.

U kunt bij ons geen klantenprofiel aanmaken en daarom hebben wij geen andere persoonsgegevens van u dan uw NAW en contactgegevens en de bestelde artikelen.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

6: Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

Op grond van toepasselijke administratieve en fiscale verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij daarom voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Deze wettelijke termijn is 7 jaar. Na deze termijn verwijderen wij uw gegevens volledig.

Gegevens ingevuld via het contactformulier worden niet opgeslagen op de website.

7: Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens, voor zover toegestaan door de Belastingdienst. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u als PDF.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Medicovi. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

8: Toegang van derden

Wij maken voor een aantal diensten gebruik van derde partijen. Dit zijn de volgende:

Webhosting en email

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van SiteGround Spain S.L (Calle Prim 19, 28004 Madrid, Spanje). en hebben met hen een verwerkersovereenkomst gesloten. Siteground verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Siteground  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Siteground is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. De servers van Siteground met onze website staan in Nederland.

 Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google Gmail (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Deze heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google noch Siteground heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsdienstaanbieder: Mollie

Onze website accepteert betalingen via payment processor Mollie. De betalingsprovider is Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE, Amsterdam, Nederland. Als u kiest voor betaling via de betaalmethoden die wij momenteel aanbieden (iDEAL, Bancontact, SOFORT Banking, Overboeking, PayPal, Bitcoin, KBC / CBC-betaalknop, Belfius Direct Net), zullen de betalingsgegevens die u verstrekt, worden verstrekt aan die betaalgateways op basis van op toestemming en verwerking voor contractdoeleinden. U heeft de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. Het heeft geen invloed op de verwerking van eerder verzamelde gegevens. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uwpersoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Betalingsdienstaanbieder: PayPal

Onze website accepteert betalingen via PayPal. De aanbieder van deze dienst is PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Als u betaling via PayPal selecteert, worden de betalingsgegevens die u verstrekt, aan PayPal verstrekt op basis toestemming verwerking voor contractdoeleinden. U heeft de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. Het heeft geen invloed op de verwerking van eerder verzamelde gegevens. 

Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Paypal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Paypal bewaart uwgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klantenbeoordelingen: Kiyoh

Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh (DTG BV, Dr. Hub van Doorneweg 169, 5026 RC Tilburg). Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Kiyoh.

Verzenden en logistiek: FSA en PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Onze verzendingen worden verzorgt door het bedrijf FSA (Fulfilment Service Almere B.V., Vlotbrugweg 8, 1332 AH Almere). Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens en emailadres met FSA  delen. FSA gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Wij hebben met FSA een verwerkersovereenkomst gesloten. FSA biedt de bestellingen na verzendklaar maken aan bij PostNL.

Wij maken ook gebruik van de diensten van PostNL (Prinses Beatrixlaan 23, Postbus 30250, 2500 GG ‘s-Gravenhage, Nederland) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

9: Cookies

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen er echter op wijzen dat dit betekent dat u niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website.

Cookies: Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Analytics zo ingesteld dat alleen geanonimiseerde en algemene gegevens worden opgeslagen:

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
 • gegevens delen' is uitgezet;
 • Wij maken geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies;

Door deze combinaties van instructies hoeven wij geen cookiemelding te tonen:  Er is géén toestemming vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van onze  websitebezoekers. Wij verwerken met dit soort 'onschuldige' analytische cookies nog steeds persoonsgegevens, maar de verwerking is dan mogelijk met een beroep op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang (artikel 8, onder f, van de Wbp). Dit houdt in dat wij ook op grond van de Wbp geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens hoeven te vragen.

 U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

10: Social media

Wij gebruiken op onze website social media knoppen zodat u bepaalde content kunt delen op het gewenste netwerk. Wij gebruiken een zogenaamde 2-klik technologie. Daardoor wordt de functionaliteit pas geactiveerd als u op de deel-knop klikt. Tot die tijd kan uw gedrag niet gevolgd worden. Wij gebruiken de volgende social media kanalen: 

Daarnaast maakt nnze website gebruik van plug-ins van YouTube, die worden beheerd door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, dan kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Over de gegevensverwerking: Techniek en beveiliging

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

11: Beveiliging

Medicovi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze site maakt om veiligheidsredenen gebruik van TLS-encryptie (SSL) en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt via contactformulieren. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en een pictogram van een slotje wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser. Als TLS-encryptie is geactiveerd en u heeft gecontroleerd of het certificaat van ons is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen. Andere maatregelen die wij genomen hebben zijn:

 • Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Ons contactformulier is beveiligd met de Captcha oplossing van Google.
 • Wij gebruiken bewust moeilijk te raden wachtwoorden.
 • Wij zorgen dat de software die wij gebruiken altijd up to date is.

12: Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.